Slimme en stille distributie in Vlaamse steden

Nieuws_Piek2

 

 

 

 

 

Dagelijks bevoorraden vrachtwagens winkels. Ze rijden steden en gemeenten in en uit. Die ritten brengen heel wat hinder met zich mee, vooral in de vroege ochtend en de late avond. Om de impact van die activiteiten in te perken, lanceerde Flanders Logistics twee PIEK-proefprojecten. Ze onderzochten of een stille levering buiten de piekuren haalbaar is.

Lees verder

Growfunding/bxl: Crowdfunding met een Brusselse smoel

P0051projectbeeldJezelf een stukje fietspad of pop-up park in de Brusselse kanaalzone cadeau doen, een lokale microbrouwerij mee helpen opstarten of toch maar liever een schapenkwekerij helpen om een biologische kaasfabriek uit te bouwen? Het zijn maar enkele voorbeelden van projecten die dankzij financiering via het Growfundingplatform een doorstart hebben gekend in Brussel.

Lees verder

Turnhout: burgerbeweging investeert in hernieuwbare energie

Debatavond campina energieDe Koep is een burgerbeweging uit Turnhout die op een positieve manier haar stadsgenoten wil verbinden rond projecten die het leven in de stad aangenamer en rechtvaardiger kunnen maken. Een eerste project is de oprichting van Campina Energie cvba, een coöperatie rond hernieuwbare energie van en voor Kempense burgers. De coöperatie heeft akkoorden voor de participatie in drie installaties.

Lees verder

Participatieploeg ondersteunt burgers, ondernemers en overheid bij participatieprojecten

Antwerpse Participatie ploegAntwerpen aan ’t woord is een collectief van Antwerpenaren uit alle lagen van de bevolking. Ze hebben één ding gemeen: ze geloven in ‘Samen stad maken’. Ze trachten via participatieprojecten dialoog en samenwerking structureel en cultureel te verankeren in Antwerpen. Met het project App (Antwerpse Participatie Ploeg) ondersteunen ze nu ook andere Antwerpenaren bij participatie. Dat kunnen burgers zijn, mensen actief in het middenveld, ondernemers, ambtenaren en politici.

Lees verder

Turijn: topclub investeert in stadsontwikkeling

Torino_area_continassaIn de zomer van 2014 sloten Juventus Turijn en de stad Turijn een overeenkomst voor de ontwikkeling van de Continassa-buurt. De voetbalclub zal er niet alleen haar nieuw hoofdkwartier en trainingscomplex bouwen maar ook investeren in een park en publieke ruimte. Dat is meteen de start van een stadsontwikkelingsproject dat een ecologisch en sociaal verwaarloosde buurt moet heropwaarderen.

Lees verder

Pontevedra: voetganger is koning

pontvedraWat als je het gelijkheidsbeginsel toepast op het mobiliteitsbeleid van je stad? Onder het motto ‘Als we wandelen, zijn we allen gelijk‘, maakte Anxo Fernandez Lores, arts en burgemeester van Pontevedra in Galicië, zijn stad terug leefbaar. Pontevedra (83.000 inwoners) geeft voorrang aan zijn voetgangers. In het oude centrum is de openbare ruimte heringericht op maat van het wandelverkeer. De auto is teruggedrongen naar een zeer beperkte en gereglementeerde zone. Nu nemen voetgangers 70% van de verplaatsingen voor hun rekening, de vervuiling is met 61% gedaald, en het wegverkeer is met 90% teruggevallen. Lees verder

Zon zoekt school: honderden Nederlandse scholen leveren schone energie

‘Zon zoekt school’ is een Nederlands project dat zonnepanelen op schooldaken wil stimuleren. Het gaat om een privaat initiatief dat resulteert in publieke baten. Zonnepanelen op het dak van een school leveren niet alleen schone energie, ze verlagen ook de kosten voor elektriciteit. Daarnaast motiveren ze ook kinderen en jongeren om mee na te denken rond duurzame energie. Zij zien immers de zonnepanelen op het schooldak liggen en de energiemeter op school omlaag gaan. Daarnaast krijgt dit ook extra aandacht in hun lesaanbod.

Lees verder

Gent: participatietraject binnen stadsdiensten leidt tot multidisciplinaire aanpak van stadsvernieuwing

Het Gentse stadsdeel Dampoort en Sint-Amandsberg kent een grote diversiteit aan woningen, bewoners, structuren, problematieken en opportuniteiten. Daarvoor een duidelijke visie ontwikkelen voor stadsontwikkeling is niet evident. De stad organiseerde daarom een workshop, waaraan medewerkers van verschillende diensten en sleutelfiguren uit de wijk deelnamen, als eerste denkoefening. Dit bleek een geslaagd experiment: het zorgde voor een concept voor Dampoort en Sint-Amandsberg dat gedragen wordt door het stadsbestuur en de jury Stadsvernieuwing overtuigde om een conceptstudie toe te kennen. Thuis in de Stad interviewde de initiatiefnemers van de workshop.

Lees verder

Antwerpen: Stadslab2050 gaat ook in 2014 voluit voor een duurzame stad

Stadslab2050 is een stedelijk laboratorium dat de omslag naar een duurzame stad wil helpen realiseren. De drie P’s (planet, profit, people) staan daarbij centraal: het welzijn van iedereen verwezenlijken én een leefbare economie opbouwen binnen de ecologische grenzen. Via thematische ontmoetingsruimtes worden creatieve, participatieve en innovatieve actoren bij elkaar gebracht om samen ideeën uit te werken. Na de succesvolle ontmoetingsruimtes in 2013, volgen er in 2014 twee nieuwe trajecten.  Lees verder