Turijn: topclub investeert in stadsontwikkeling

Torino_area_continassaIn de zomer van 2014 sloten Juventus Turijn en de stad Turijn een overeenkomst voor de ontwikkeling van de Continassa-buurt. De voetbalclub zal er niet alleen haar nieuw hoofdkwartier en trainingscomplex bouwen maar ook investeren in een park en publieke ruimte. Dat is meteen de start van een stadsontwikkelingsproject dat een ecologisch en sociaal verwaarloosde buurt moet heropwaarderen.

Continue reading

Pontevedra: voetganger is koning

pontvedraWat als je het gelijkheidsbeginsel toepast op het mobiliteitsbeleid van je stad? Onder het motto ‘Als we wandelen, zijn we allen gelijk‘, maakte Anxo Fernandez Lores, arts en burgemeester van Pontevedra in Galicië, zijn stad terug leefbaar. Pontevedra (83.000 inwoners) geeft voorrang aan zijn voetgangers. In het oude centrum is de openbare ruimte heringericht op maat van het wandelverkeer. De auto is teruggedrongen naar een zeer beperkte en gereglementeerde zone. Nu nemen voetgangers 70% van de verplaatsingen voor hun rekening, de vervuiling is met 61% gedaald, en het wegverkeer is met 90% teruggevallen. Continue reading

Zon zoekt school: honderden Nederlandse scholen leveren schone energie

‘Zon zoekt school’ is een Nederlands project dat zonnepanelen op schooldaken wil stimuleren. Het gaat om een privaat initiatief dat resulteert in publieke baten. Zonnepanelen op het dak van een school leveren niet alleen schone energie, ze verlagen ook de kosten voor elektriciteit. Daarnaast motiveren ze ook kinderen en jongeren om mee na te denken rond duurzame energie. Zij zien immers de zonnepanelen op het schooldak liggen en de energiemeter op school omlaag gaan. Daarnaast krijgt dit ook extra aandacht in hun lesaanbod.

Continue reading

Gent: participatietraject binnen stadsdiensten leidt tot multidisciplinaire aanpak van stadsvernieuwing

Het Gentse stadsdeel Dampoort en Sint-Amandsberg kent een grote diversiteit aan woningen, bewoners, structuren, problematieken en opportuniteiten. Daarvoor een duidelijke visie ontwikkelen voor stadsontwikkeling is niet evident. De stad organiseerde daarom een workshop, waaraan medewerkers van verschillende diensten en sleutelfiguren uit de wijk deelnamen, als eerste denkoefening. Dit bleek een geslaagd experiment: het zorgde voor een concept voor Dampoort en Sint-Amandsberg dat gedragen wordt door het stadsbestuur en de jury Stadsvernieuwing overtuigde om een conceptstudie toe te kennen. Thuis in de Stad interviewde de initiatiefnemers van de workshop.

Continue reading

Antwerpen: Stadslab2050 gaat ook in 2014 voluit voor een duurzame stad

Stadslab2050 is een stedelijk laboratorium dat de omslag naar een duurzame stad wil helpen realiseren. De drie P’s (planet, profit, people) staan daarbij centraal: het welzijn van iedereen verwezenlijken én een leefbare economie opbouwen binnen de ecologische grenzen. Via thematische ontmoetingsruimtes worden creatieve, participatieve en innovatieve actoren bij elkaar gebracht om samen ideeën uit te werken. Na de succesvolle ontmoetingsruimtes in 2013, volgen er in 2014 twee nieuwe trajecten.  Continue reading

Turnhout: LiCalab zorgt voor innovatieve aanpak vergrijzing

‘LiCalab staat voor ‘Living and care’ lab en wil innovatief de vergrijzing aanpakken. LiCalab creëert een experimenteeromgeving voor bedrijven en zorgorganisaties, die nieuwe producten of diensten willen lanceren in de domeinen wonen en zorg. Testgebruikers uit Turnhout en de bredere regio Kempen werken hier samen met experten aan nieuwe ontwikkelingen.

Continue reading

Bolzano: fietsbeleid en branding gaan hand in hand

De Zuid-Tiroolse stad Bolzano organiseert jaarlijks een fietsfestival waarbij de verschillende wijken van de stad elkaar beconcurreren. Het is een knipoog naar een eeuwenoude Italiaanse traditie van competities tussen stadswijken waarvan de ‘Palio’ in Siena  ongetwijfeld de bekendste is. Hoewel het fietsfestival ludiek bedoeld is, illustreert het  treffend hoe in Bolzano op tien jaar tijd een ware fietscultuur is ontstaan.

Continue reading

Oostende: stad krijgt kralensnoer van 360 ha

De rand van Oostende was de afgelopen decennia geëvolueerd tot een onduidelijke rafelrand. De voorbije drie jaar startte de stad met de aanleg van een vlotte verbinding tussen de verschillende groenzones. Met het zogenaamde ‘Groen Lint’ schenkt Oostende zichzelf een grote tuin van 360 ha bestaande uit vijftien verschillende zones, elk met een eigen karakter en invalshoek. De stadsrand zal in de toekomst o.a. landschapstransformaties, volkstuinen en een plek voor evenementen bieden.

Continue reading

Groene economie als katalysator van de groei in steden

Recent publiceerde de OECD een rapport over ‘groene groei in de steden’. De OECD ziet het nastreven van groene groei als een belangrijke voorwaarde om met de wereldwijde groei van steden om te gaan. Steden bepalen voor een belangrijk aandeel de economische en milieuprestaties van een land. Steden verdienen ook voldoende aandacht omwille van de concentratie aan energieconsumptie en de vatbaarheid voor klimaatsverandering door de hoge dichtheid. Het rapport put uit de leerervaringen van vier grootsteden (Chicago, Kitakyushu, Parijs en Stockholm) en twee nationale studies.

Continue reading